Nasza Szkoła!

Jeżeli pragniesz zapewnić swemu dziecku dobry poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań w poczuciu bezpieczeństwa, w miłej, serdecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej - to znalazłeś się właśnie na stronie szkoły, która spełni twoje oczekiwania.


Szkoła Podstawowa Nr 8 oferuje:

 • Klasy przedszkolne
 • oddziały klas "0"
 • jednozmianową naukę od godziny 8.00 we wszystkich klasach
 • fachową opiekę pedagogiczną
 • specjalistyczną opiekę nad dziećmi, mającymi trudności w nauce
 • opiekę medyczną
 • naukę języka angielskiego od klasy "0"
 • naukę pływania
 • zajęcia komputerowe w klasach młodszych i naukę informatyki od IV klasy
 • koła zainteresowań dostosowane do potrzeb i zamiłowań dzieci (matematyczne, przyrodniczo – ekologiczne, teatralne, plastyczne, informatyczne)
 • zajęcia sportowe
 • opiekę nad dziećmi z klas 0 - 4 do godziny 16.30 w świetlicy
 • obiady w stołówce szkolnej
 • liczne wycieczki oraz dwutygodniowe wyjazdy do "Zielonej Szkoły".