Świetlica Szkolna

Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz żywienie (obiady, śniadania i herbata).

 

Zajęcia trwają w godzinach 630  1600

 

Dzieci są pod stałą opieką kierownika świetlicy – mgr Ewy Szoty oraz wychowawców:  pani Magdalena Wasik, mgr Małgorzata Biała

 

W czasie zajęć uczniowie mogą korzystać z biblioteczki świetlicowej, zestawu gier świetlicowych, z przyborów do zajęć plastycznych i technicznych oraz sprzętu RTV.

 

Prowadzona jest praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w nauce oraz pomoc w odrabianiu prac domowych. Inicjowane są również zabawy integracyjne, dydaktyczne, ruchowe, konkursy oraz gry stolikowe.

Podczas zajęć są przeprowadzane pogadanki rozwiązujące różne problemy uczniów.

Zajęcia świetlicowe są dostosowane do potrzeb dzieci i wzbogacają materiał nauczania.